01 - Xôi mặn

01 - Xôi mặn

Xôi mặn ngon - pate, chả, lạp xưởng, chà bông, mỡ hành, hành phi, đồ chua

Giá 1 hộp
65,000 đ
45,000 đ
Hộp đặc biệt
140,000 đ
100,000 đ

Similar products

1
VND