Giải Quyết Khiếu Nại

thestore.vn luôn có tinh thần trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến sán phẩm

Khi phát sinh tranh chấp, thestore.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của thestore.vn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 01 

Khi nhận hàng, khách hàng đã kiểm tra, nếu có nhu cầu đổi, thì phải trả lại hàng ngay, chúng tôi có trách nhiệm liên quan tới chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cung đã cấp theo thông tin đã được công bố khi khách hàng mua hàng.
Nếu quý khách cho rằng chất lượng sản phẩm không đúng như công bố, chúng tôi sẽ ghi nhận trường hợp của quý khách đồng thời liên hệ nhà sản xuất để có câu trả lời và thông báo tới quý khách về chất lượng sản phẩm, trong thời gian không hơn 15 ngày làm việc.

Bước 02

Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của thestore.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.