00 - Dưa lưới

Dưa lưới

dưa lưới Đà Lạt siêu ngon, trái khoảng 1,2 - 1,5kg

trái 1.0kg
85.000 đ
50.000 đ
trái 1.5kg
75.000 đ
trái 1.7kg
85.000 đ
trái 1.8kg
90.000 đ
trái 1.9kg
95.000 đ
trái 2.0kg
100.000 đ
trái 2,2kg
110.000 đ
trái 2,3kg
115.000 đ

Sản phẩm tương tự

02 - Bắp Nữ Hoàng
02 - Bắp Nữ Hoàng
15.000 đ
03 - Bắp nếp trắng tím
03 - Bắp nếp trắng tím
10.000 đ
05 - Chanh tươi
05 - Chanh tươi
120.000 đ
04 - Táo Hồng
04 - Táo Hồng
250.000 đ
1
VND
one-1