01 - Cơm sườn rim nước dừa

01 - Cơm sườn rim nước dừa

Cơm sườn rim nước dừa

Cơm sườn chả
65,000 đ
55,000 đ
Cơm sườn chả trứng
75,000 đ
60,000 đ
Cơm sườn chả lạp xưởng
85,000 đ
65,000 đ

Similar products

1
VND