05 - Chanh tươi

Chanh tươi

Chanh tươi Tân Hiệp - vùng đất nổi tiếng hoa màu chất lượng ngon

bịch 5kg
120.000 đ
60.000 đ

Sản phẩm tương tự

02 - Bắp Nữ Hoàng
02 - Bắp Nữ Hoàng
15.000 đ
03 - Bắp nếp trắng tím
03 - Bắp nếp trắng tím
10.000 đ
00 - Dưa lưới
00 - Dưa lưới
65.000 đ
04 - Táo Hồng
04 - Táo Hồng
250.000 đ
1
VND
one-1