theStore

Bưởi da xanh Tiền Giang

NHỮNG QUẢ BƯỞI DA XANH CAO CẤP –RUỘT HỒNG – MỌNG NƯỚC CÓ MÙI THƠM CHUA NGỌT ĐẶC TRƯNG 🍊 Bưởi Tiền Giang da xanh, ruột hồng, mọng nước 🍊 Bưởi Tiền Giang vị chua chua, ngọt ngọt, rất thơm mà theStore đang có hàng là loại 1,3kg - 1,5kg /